สำนักงานกฎหมายไทยวา โกลบอล เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยวา โกลบอล จำกัด ก่อตั้งเพื่อดำเนินงานบริการทางด้านการจดทะเบียนธุรกิจ งานพิธีการคนต่างด้าว การบริการรับเหมาแรงงาน โดยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะ
บริษัทเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่ธุรกิจที่ยังไม่มีความพร้อมทางการดำเนินงานเองในเรื่องดังกล่าว หรือต้องการการอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ เพื่อที่จะช่วยการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้า ดำเนินไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น
ด้วยปรัชญาของการบริการที่เน้นคุณภาพ ตรงเวลา ประกันความพอใจ ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เรายังคงรักษามาตรฐาน และพัฒนาเพื่อบริการที่ดีกว่าต่อไปในอนาคต

ตัวอย่างลูกค้า

 • CrestNano Solution
 • Whizz-Work (Thailand)
 • PropertyGuru Group
 • Thai Nippon RABJ
 • ISS Security Support
 • Green Spot
 • Kobe-ya
 • Asahi Brew
 • Netband
 • Unifine Human Capital
 • Casting Center Platinum
 • Asia Online Trade
 • EQA Center
 • True Flow Corporation